hk

A hitel és a kölcsön közötti különbség


hkA hétköznapokban a kapott pénzt általában kölcsönként nevezik vagy épp hitelnek, ugyanakkor kevesen tudják, hogy a szavak klasszikus értelmében véve ez a két fogalom eltér egymástól és nem ugyanazt jelenti.

A hitelnyújtás

A hitelnyújtás egy olyan szerződés megkötését feltételezi, amelyet nem feltétlenül követ a pénzkölcsön rendelkezésre bocsátása és folyósítása. A hitelező ugyanis csak annyit vállal, hogy egy meghatározott hitelkeretet (keretösszeget) az adós rendelkezésére tart jutalék ellenében, amely alapján, ha a vonatkozó szerződéses feltételek teljesülnek, akkor kölcsönszerződést köt az adóssal, a hitelkeret erejéig.

A pénzkölcsönnyújtás 

Ezzel szemben a pénzkölcsön nyújtása azt jelenti, hogy a hitelező a vonatkozó pénzösszeget az adós rendelkezésére is bocsátja (átadja személyesen vagy például átutalja/folyósítja), amelyet pedig az adós a szerződésben megállapított időpontban köteles visszafizetni (kamat ellenében vagy anélkül).

Amennyiben az adós olyan, aki „az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy” (tehát a törvény szerinti fogyasztó), akkor általában egybeesik a két kifejezés, ezért többnyire hitelszerződést kötnek a felek.