Ki kártalanítja a fogyasztókat?


Az Országos Betétbiztosítási Alap szerepe és feladatai

Az idősebbek máig emlékeznek arra, amikor annak hírére, hogy egy bank működése veszélybe került és az fizetésképtelenné válhat, az érintett szolgáltató ügyfelei kígyózó sorokban vártak rá, hogy visszakapják pénzüket, mivel mindenki szerette volna menteni a menthetőt. Ma már ez nincs így. Az első és legfontosabb tudnivaló az, hogy nem a csődbe ment pénzügyi szolgáltató fizeti vissza az ügyfeleknek a betét összegét, hanem az ún. Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) intézi az ezzel kapcsolatos teendőket. Persze e kötelezettségét többféle módon is teljesítheti, így például az történhet átutalással vagy például úgy, hogy kifejezetten a kifizetés céljából megbíz az OBA egy pénzügyi szolgáltatót. Épp ezért, ha a fogyasztók meghallják, hogy az a bank, ahol pénzüket elhelyezték csődbe ment, felesleges oda rögtön elrohanniuk azért, hogy kivegyék betéteiket. Azt vissza fogják kapni.

Fontos tudni, hogy a korábban említett védettség egész pontosan a hitelintézetek ügyfeleire terjed ki. Ez azért bír jelentőséggel, mivel a köznyelvben a hitelintézeteket általában a bankokkal azonosítják. Azonban a hitelintézetek köre ennél tágabb, azaz nem csak olyan pénzügyi fogyasztók részesülnek a védelemben, amelyek bankok ügyfelei, hanem ide tartoznak például akik kifejezetten megtakarítás céljából szerződnek egy pénzügyi szolgáltatóval. Ide tartoznak még például a takarékszövetkezetek, lakás-takarékpénztárak, hitelszövetkezetek is.

Mire figyeljek, hogy biztosított legyen a betétem? 

A pénzügyi fogyasztók védelmét nagyon szigorúan veszik. Így ha megalakul egy hitelintézet Magyarországon, annak kötelező csatlakoznia az OBA-hoz. Ekkor ezért a csatlakozásért külön díjat is kell fizetnie a szolgáltatónak, sőt éves díjat is. Nem árt azonban körültekintően eljárni, és mielőtt egy bankkal szerződéskötésre kerülne sor, előtte tájékozódni a betétesek (a betéttel rendelkező fogyasztók) védelmére vonatkozó biztosításról. Előfordulhat ugyanis, hogy a szolgáltató nem az OBA biztosítása alá tartozik, hanem esetleg más uniós ország betétbiztosítási előírásai vonatkoznak rá.  Érdekesség ehhez kapcsolódóan, hogy az Európai Unióban egységesen szigorú védelmet kapnak a pénzügyi fogyasztók. Ez azt jelenti, hogy például a Németországban, Finnországban alakult bankokban elhelyezett befizetéseket, betéteket biztosítja egy az OBA-hoz hasonló nemzeti szervezet, amely az adott államban működik. Ez a védelem kiterjed az összes olyan államra, ahol az adott hitelintézet betétet gyűjt.

Mit is jelent ez pontosabban? Előfordulhat például, hogy hazánk területén egy eredetileg Dániában alapított bank nyit egy új fiókot, azt követően pedig csődbe megy. Ilyen esetben a dániai, nemzeti betétbiztosítási intézmény kártalanítja a magyar ügyfeleket. Amennyiben pedig esetleg egy magyar bank terjeszkedik és ez utóbbi alapít egy fiókot például Romániában, de csődbe megy: akkor annak román ügyfeleit már az OBA fogja kártalanítani.

A fogyasztóvédelmi embléma szerepe 

A pénzügyi fogyasztók könnyen tájékozódhatnak előzetesen arról, hogy az adott szolgáltató tagja-e az OBA-nak: ezt külön, úgynevezett fogyasztóvédelmi embléma tanúsítja, amelyet fel kell tüntetni, valamint maga a szolgáltató is köteles erről tájékoztatást nyújtani.

Az OBA legfontosabb feladatai összekapcsolódnak az előzőekben említett szerepével. Annak érdekében, hogy a pénzügyi fogyasztók tudjanak a csőd esetén őket megillető „kártalanítási jogukról”, köteles tájékoztatni az ügyfeleket erről és minden ehhez szükséges információt megadni számukra. A másik leglényegesebb feladata, hogy a vonatkozó feltételek teljesülése esetén kifizeti a csődbe ment hitelintézet ügyfelei számára a kártalanítási összeget.