Mielőtt panasszal élnénk – jó tudni!


Mikor és hogyan lehet megtenni a panaszt?

Szóban, telefonon, írásban…  A pénzügyi fogyasztók egyik legfontosabb joga, hogy bármikor közölhetik panaszukat szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (ennek tipikusabb formái: elektronikus levél, telefax, postai út, személyesen vagy más által átadott irat) útján panaszukat. A pénzügyi szolgáltatóknak ezt a lehetőséget kötelességük biztosítani.  További előírások érvényesülnek annak kapcsán is, hogy erre […]

panasz

szp

Mit kell tennie a szolgáltatónak, ha panasszal éltünk?

Ha elutasítottak, jegyzőkönyvet kell kapnunk! A szóbeli panasz kapcsán lényeges, hogy azt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell. Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a szolgáltató panaszra vonatkozó álláspontjával, akkor magáról a panaszról és a szolgáltató álláspontjáról jegyzőkönyvet kell felvenni. Ilyen esetben egy másolati példányt az ügyfélnek […]