A Pénzügyi Békéltető Testület


A Pénzügyi Békéltető Testület szerepe, feladatai

A pénzügyi fogyasztó egyedi igényéről nem dönthet az MNB: ez a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület feladata. Lényegét tekintve ez egy olyan ingyenes vitarendezési fórum, amely eldönti a felek közötti pénzügyi fogyasztói jogvitát, ennek során elsősorban egyezséget kísérel meg létrehozni, de ennek hiányában is kialakíthatja álláspontját, hozhat […]


Hatékony, ingyenes, gyors eljárás

Megakadályozhatja a pénzügyi szolgáltató az eljárást?  Az eljárás megindulása nem azon múlik, hogy a pénzügyi fogyasztói jogvitával érintett szolgáltató ahhoz hozzájárul-e. Kijelenthető: az „ügy ura” a fogyasztó, akinek a kérelmére indul az eljárás és a törvény természetesen arra is lehetőséget biztosít számára, hogy beadványát visszavonja. Mennyit kell fizetni az eljárásért?  […]


Az eljárásban meghozható döntések

Meghatározásra kerültek először is bizonyos eljárási akadályok, amelyek fennállta esetében hivatalból a kérelem meghallgatás kitűzése nélküli elutasításának van helye. Nem érvényesíthető a pénzügyi fogyasztói jogvitával érintett egyedi igény akkor, ha a felek között ugyanabban az ügyben korábban közvetítői eljárást indítottak vagy per van folyamatban, vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak. Ugyancsak az eljárás lefolytatását gátló – de az előzőektől eltérő jellegű – ok, ha a fogyasztó nem kezdeményezte panasza kivizsgálását az érintett pénzügyi szolgáltatónál. Ha a kérelem egyéb hiányosságban szenved, mivel nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemek valamelyikét és a fogyasztó azt nem pótolja: ekkor sem alkalmas a kérelem érdemi elbírálásra. Következésképp mindkét esetben elutasításra kerül sor. Végül, de nem utolsó sorban a PBT hatáskörének hiánya ugyancsak megalapozhatja az elutasítást (amennyiben nincsen más szervezet, amely az ügyben hatáskörrel bír).[…]


Pozitív példák, avagy amikor a felek megegyeztek

A pénzpiaci szektorban tett egyezségi ajánlatokból kiderül: a szolgáltatók – esetleg még annak ellenére is, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el és nem tartják megalapozottnak a pénzügyi fogyasztó kérelmét – hajlandóak megegyezni az ügyekben. Az átütemezett hitelszerződés A fogyasztónak tartozása volt hitelintézet felé, amelyet utóbbi eladott egy követeléskezelőnek, azaz […]