thm

A Teljes Hiteldíjmutató – miben segít?


thm

Gyakran előfordul, hogy a fogyasztók a pénzügyi termék megválasztásakor csak a gyors hitelbírálat ígéretét vagy a kamat mértékét veszik figyelembe és nem számolnak azzal, hogy a hitelszerződés kapcsán nem csak a kamatot kell megfizetni. Jó példa erre az úgynevezett 0 %-os kamatú hitelek esete. A hitelt felvevő ekkor ugyanis azt hiheti, hogy jó és olcsó konstrukciót választ, a gyakorlatban azonban e hitelek kezelési költsége rendszerint igen magas. Így lesz egy kedvezőnek hitt ajánlatból meglehetősen drága hitel, ha nem jár el a fogyasztó körültekintően. 

Mi az a Teljes Hiteldíjmutató? 

A pénzügyi fogyasztókat valóban segítő információ a THM, azaz a teljes hiteldíjmutató.

A teljes hiteldíj mutató: a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez, éves százalékában kifejezve.

A kamat helyett tehát a THM mértékét célszerű összehasonlítani az egyes hiteleknél, hiszen az minél alacsonyabb, annál olcsóbb maga a hitel is, és kedvezőbb a fizetendő teljes hiteldíj.

Mit tartalmaz a THM? 

A THM magában foglalja a kivételt nem képező fizetendő teljes díjat – azaz kamatot, díjat, költséget, jutalékot, adót -, valamint ha a hitelező járulékos szolgáltatások igénybevételét írja elő a hitelszerződés megkötéséhez, akkor az előbb említett szolgáltatások költségeit is, ha azok a hitelező számára ismertek. A hitelszerződés alapján fizetendő díj lehet például a kamat, kezelési költség, az értékbecslési-, hitelbírálati- és a hitelközvetítőnek fizetendő díj.

Vigyázat, lehet olyan költség, amelyet a THM sem tartalmaz! 

Mindazonáltal, habár jó kiindulópont annak megítélése szempontjából, hogy érdemes-e az adott hitelt felvenni, több, a fizetendő díj szempontjából fontos tételt nem foglal magában a THM. Nem tartalmazza ugyanis a késedelmi kamatot és az egyéb olyan fizetési kötelezettséget, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik. Nem tartalmazza továbbá az esetleges közjegyzői díjat és a hitel futamidejének meghosszabbítása költségét sem. A hitelezőnek továbbá a THM-érték kiszámításakor a nem kedvezményes kamatot és díjat kell figyelembe vennie, annak ellenére, ha esetleg valamely időszakra mégis kedvezményes kamatot vagy díjat számol fel. Mindezek miatt érdemes utánajárni, hogy van-e ilyen kedvezmény, és ha igen, akkor azt milyen feltételekkel kaphatja meg a pénzügyi fogyasztó.

Lényeges tudnivaló még, hogy olyan hitelek esetében, amelyek változó kamatozásúak, a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Mindezek miatt nagyon fontos az ügylet megkötésekor részletesen átolvasni a vonatkozó szerződést, annak feltételeit és rákérdezni arra is, hogy a hitelszerződés alapján milyen egyéb fizetési kötelezettség terheli a hitelt felvevőt. Ugyancsak érdemes figyelembe venni a havi törlesztőrészlet nagyságát, és előtte például kiszámolni az ügyfélnek, hogy a havi rendszeres kiadások-bevételek mellett annak rendszeres fizetése nem okoz-e anyagi nehézséget számára.

Nem nyújtható hitel bármekkora THM-mel! 

Az uzsorakamatok (a szokásosnál sokkalta magasabb, akár több száz százalékos mértékű kamatok kikötése a tőkére) megfékezése érdekében meghatározásra került bizonyos kamatplafon, amely felett nem lehet a fogyasztónak kölcsönt nyújtani. Általánosságban ez a legfelső határ a jegybanki alapkamat (ezt mindig a Magyar Nemzeti Bank határozza meg és a jegybank internetes honlapján tekinthető meg) 24 százalékponttal növelt értéke, ugyanakkor például hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, illetve a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek megvásárlása esetén a plafon magasabb: az a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt értéke.