korultekinto

A körültekintő hitelfelvétel fontossága


korultekinto

Mint ahogy a boltokban is fizetni kell minden ott kapható árucikkért, ugyanúgy a hitel sincsen ingyen. Az is egy szolgáltatás, amelynek megvan a szerződés alapján a maga ellenértéke: ez pedig természetesen magasabb annál, mint amekkora összeget az ügyfél hitelként kap a hitelintézettől. Ez magából a tőketartozásból, annak visszafizetendő kamataiból és egyéb díjból, költségből tevődik össze, amelyeket részletesen a hitelintézetek általános szerződési feltételei, üzletszabályzatai és a mindenkori hirdetmények (kondíciós lista) tartalmaznak. A hiteltermékek tipikusan olyan szolgáltatások, amelynek felvétele előtt elengedhetetlen a körültekintő fogyasztói magatartás. Ennek megfelelően fokozott tudatossággal érdemes eljárni a hitelszerződések megkötésekor és több dolgot mérlegelni kell. 

Miket érdemes mérlegelni hitelfelvétel előtt? 

Ha csak egy pénzügyi szolgáltatónál érdeklődünk a lehetőségekről, akkor értelemszerűen csupán egyetlen cég ajánlatát ismerhetjük meg, ezért ha rögtön szerződést köt a fogyasztó, azt anélkül teszi meg, hogy felmérte volna egyéb pénzügyi szolgáltatók ajánlatait. Nem szabad tehát rögtön beleugrani meggondolatlanul egy hitelszerződésbe, hanem először fel kell mérni a rendelkezésre álló kínálatot. Amennyiben például áruhitelről van szó, eleve előfordulhat, hogy a vonatkozó terméket készpénzben kifizetve egy másik üzletben sokkal olcsóbban kapja meg és tudatos takarékoskodással önerőből is megoldhatja a vásárlást. Az is megtörténhet, hogy egy másik pénzügyi szolgáltató hitelével lényegesen jobban jár, mert az kedvezőbb feltételeket (például kamatokat) kínál.

Kérdezzük rá, van-e biztosítás a hitelre! 

Meg kell arról is győződni, hogy az adott hitelszerződésre vonatkozik-e olyan biztosítási szerződés, amely egyes előre nem látható események bekövetkezte esetére védelmet biztosít a pénzügyi fogyasztó számára. llyen váratlan esemény lehet például a munkanélküliség vagy tartós betegállományba kerülés, de előfordulhat akár tartós rokkantság, esetleges haláleset is. Az adott eseményre vonatkozó biztosítási szerződés alapján a pénzügyi szolgáltatóval szerződésben álló biztosító teljesíti a pénzügyi fogyasztó helyett a fizetési kötelezettségét, az adott biztosítási feltételek szerint.

Kedvezményes hitel? Tájékozódjunk a feltételeiről! 

Amennyiben az adott pénzügyi termék akciós (így például azt bizonyos ideig az eredetinél kedvezőbb kamatra adják), úgy mindenképp célszerű figyelembe venni, hogy a vonatkozó kedvezményt hogyan lehet igénybe venni pontosan, mik annak a feltételei. Az ilyen lehetőségek továbbá rendszerint csak adott időszakban érvényesek, erről is részletesen tájékozódni kell hitelfelvétel előtt. Mindezek mellett is az egyik legfontosabb, hogy az adott kedvezményt mennyi ideig lehet igénybe venni, illetve hogy annak lejártát követően a pénzügyi fogyasztót terhelő költségek milyen arányban növekednek.

Ezen kívül egyéb részletekre is érdemes odafigyelni hitelfelvételkor, amelyeket nem lehet kikerülni akkor, ha a pénzügyi fogyasztó valóban tudatos döntést szeretne hozni.

Sose írjunk alá semmit elolvasás nélkül! 

Az első és legfontosabb, hogy egyetlen egy papírt-szerződést sem szabad aláírni anélkül, hogy a fogyasztó annak tartalmát ne ismerte volna meg és ne olvasta volna át. Előfordulhat, hogy esetleg ezzel kapcsolatosan nem ért valamit, amely esetben rá kell kérdezni a pénzügyi szolgáltatónál és megkérni, hogy az Ön számára érthetően magyarázza el. Ez azt is jelenti, hogy az adott hitelkonstrukció általános szerződési feltételeit, üzletszabályzatát szintén érdemes átolvasni.

Figyeljünk a hitel futamidejére! 

Azt sem szabad elfelejteni a hitelek kapcsán, hogy rendszerint lehetőség van különböző futamidők igénybevételére, azaz a fogyasztó általában megválaszthatja, miszerint a hitelt mennyi idő alatt szeretné visszafizetni. Értelemszerűen a rövidebb futamidő kiválasztása magasabb törlesztő-részletekkel jár, a hosszabb futamidő esetében pedig igaz, hogy alacsonyabb a havi fizetendő összeg, ugyanakkor ez esetben még több évre kötelezi el magát a pénzügyi fogyasztó a szolgáltatóval szemben és értelemszerűen több kamatot kell fizetnie