School pupils sitting an exam

Nagy különbségek a diákok pénzügyi tudatossága terén – szükség van a fiatalok ismereteinek további erősítésére!


School pupils sitting an examTöbb mint 1100 elért diák összesen 28 oktatási intézményben, összátlagban 65 %-os teszteredmények, öt fontos pénzügyi fogyasztóvédelmi témakör – többek közt e számadatok jellemzik a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával megvalósításra került oktatásokat, amelyet a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület valósított meg.

Az Egyesület még 2014 októberében hirdette meg programját a fővárosi és pest megyei általános- és középiskolák részére. Legnagyobb örömünkre az intézmények nagy számban jelentkeztek a felhívásra, mivel maguk is fontosnak tartották tanulóik pénzügyi tudatosságának javítását. Az előadások megtartására a következő települések egy-egy iskolájában került sor: Budapest, Cegléd, Monorierdő, Felsőpakony, Szentlőrinckáta, Vácszentlászló, Budajenő, Bugyi, Vác.

A részvétel természetesen teljesen ingyenes volt, a pénzügyi oktatások megtartását megelőzően pedig elektronikus háttéranyag került megküldésre az iskoláknak annak érdekében, hogy már az előadást megelőzően is megismerkedjenek a legfontosabb ismeretekkel. Az elsajátított tudást egyúttal a megküldött önellenőrző kérdéssorokkal is előzetesen tesztelhették.

A személyes oktatások alkalmával öt fő pénzügyi témakör került ismertetésre közérthetően, amelyek a következőek voltak: a hitelintézeti betétesek és a befektetők védelme, a bankkártya-használat legalapvetőbb ismeretei, a hitellel és a kölcsönnel összefüggő alapvető tudnivalók, pénzügyi panaszkezelési előírások, valamint a pénzügyi szolgáltatókkal szemben rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek. Egyúttal tesztek kitöltésére is sor került, mivel az Egyesület kíváncsi volt arra, mennyiben sikerült elsajátítaniuk a fiatal fogyasztóknak az átadott ismereteket és mennyire tudatosak a pénzügyek terén.

A legjobb eredményekkel általában az üzleti-, valamint közgazdasági szakközépiskolák tanulói töltötték ki a teszteket, itt fordultak elő legnagyobb számban a hibátlan feladatlapok az egyes intézményekben. Ide köthető összességében is a legtöbb helyes válasz száma: tanulóik 85 % feletti eredményt értek el átlagosan. Emellett még néhány általános iskolában is előfordultak kimagasló eredmények, mert például az adott iskolában többet tudtak foglalkozni az előzetesen megküldött háttéranyaggal, esetleg külön szakkör keretében már azt feldolgozták előzetesen.

A tapasztalatok alapján a pest megyei és a fővárosi eredmények szerinti összehasonlításban – habár kis különbséggel -, de a pest megyei középiskolások a budapesti iskolák tanulóinál jobb eredményekkel töltötték ki a teszteket (mintegy 72 %-os jó válaszaránnyal).

Ugyanakkor az átlagos eredmények sem mondhatóak rossznak, hiszen alapul véve a programban részt vett 28 általános- és középiskola tanulói által kitöltött összes teszt eredményét, átlagosan a tesztek 65 %-os jó válaszaránnyal kerültek kitöltésre.

A tapasztalatok szerint a diákok legkevésbé a hitelintézetek csődje esetén érvényes kártalanítási szabályokkal, a hitelek kamaton kívüli egyéb költségeivel, valamint elhagyott/elvesztett bankkártya esetében a kárviselési szabályokkal voltak tisztában. Voltak emellett olyan kérdések is, amelyekre szinte kivétel nélkül viszont tudták a választ. Így nem lehetett zavarba hozni őket például azzal, hogy „Minek a rövidítése az OBA?”, de ugyanúgy a Pénzügyi Békéltető Testület feladataival is általában tisztában voltak a tesztet kitöltők.

Érdekesség, hogy előfordultak olyan témakörök is, amelyek kapcsán csak egy-egy oktatási intézmény esetében születtek jellemzően alacsony eredmények, más iskolák tanulói pedig azokat nagy számban válaszolták meg jól. Ugyanúgy nagy a szórás az egyes iskolák tanulói által elért teszteredmények között is. Így például a fővárosi általános iskolák esetében a legalacsonyabb, adott intézményhez köthető átlag 47 % volt, míg egy másik szintén budapesti alapfokú oktatási intézmény tanulói 85 %-os eredményt értek el.

Összességében elmondható a program tapasztalatai alapján, hogy sok mindent tudnak a diákok, de egyértelműn szükség volt és van az összefoglaló előadások megtartására, amelyek segítségével rendszerezni tudják az ismereteket, akár oly módon is, hogy egy-egy konkrét esethez kötik a tudnivalókat.

Az ilyen és ehhez hasonló kampányok nagyban elősegítik azt, hogy a tanulók tudatos pénzügyi fogyasztóvá váljanak felnőttkorukra és nagy eredményességgel, magabiztosan álljanak ki jogaikért.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával megvalósult pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatások tapasztalatait bővebben összegző dokumentum ide kattintva tölthető le, az oktatások szakmai háttéranyaga itt érhető el, az önellenőrző kérdéssorok itt tölthetőek le, az oktatáshoz felhasznált prezentáció pedig ide kattintva tekinthető meg.