Év szerinti archívum: 2015


Az adós minősítése

Érdemes azt is tudni, hogy nem kaphat bárki és bármekkora összegű hitelt, hanem a felelős hitelezési gyakorlat előmozdítása érdekében ennek kapcsán is szigorú szabályok érvényesülnek. Hitelképesség-hitelezhetőségi limit Ha ugyanis egy fogyasztó hitelt igényel, akkor a hitelnyújtó köteles megvizsgálni a hitelképességét. Az így elvégzett hitelbírálat után fog az kiderülni, hogy egyáltalán […]


A Diákhitel

Külön érdemes röviden szólni a diákhitelről, amelyet nem egy pénzügyi szolgáltató, hanem a Diákhitel Központ Zrt. nyújt. A diákhitelek felügyeleti kérdéseivel szervezetileg nem az MNB, hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkozik. A diákhitel az előzőekben említettek szemben különleges konstrukció, amelynek természetesen megvannak a maga előnyei és természetesen kockázatai is. A diákhitel […]


Ha már felvettük a hitelt… a legfontosabb jogok

A pénzügyi fogyasztóknak több különleges joguk van a pénzügyi szolgáltatóval szemben, a vonatkozó pénzügyi fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően. Az indokolás nélküli elállási/felmondási jog Így például az előírások védelemben részesítik a fogyasztókat olyan hitelek esetén, amellyel kapcsolatban a fogyasztó hitelkamatot és egyéb ellenszolgáltatást köteles fizetni. Ekkor ugyanis az ügyfél a hitelszerződéstől a […]

jog

Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége-korlátok

Amikor valaki egy bankkal hitelszerződést köt, általában nincsen azzal tisztában, hogy utóbbi később egyoldalúan módosíthatja annak feltételeit és lehet, hogy az eredeti törlesztő-részletnél többet kell majd fizetnie. Nem árt tudni azt, hogy a szerződés módosítására csak bizonyos esetekben van mód és akkor is csak szűk körben. E szerint kizárólag a […]


A kapcsolt hitelszerződések jellemzői

A kapcsolt hitelszerződés jelentése A hitelek kapcsán külön szólni kell az úgynevezett kapcsolt hitelszerződésekről. Mint a neve is mutatja, ez a hitel kifejezetten arra szolgál, hogy fedezze valamilyen termék vagy szolgáltatás ellenértékét. Azaz a kapcsolt hitelszerződés olyan hitelszerződés, amely meghatározott termék értékesítéséhez vagy – a hitelnyújtástól eltérő – szolgáltatás nyújtásához […]


bankkartya

A legalapvetőbb ismeretek

Napjainkban kiemelten fontos szerepet játszanak a pénzügyi fogyasztók életében a bankkártyák, azok használata szinte elkerülhetetlen mai világunkban. Ugyanakkor épp ennek folytán elengedhetetlen tisztában lenni több, a kártyákra vonatkozó tudnivalóval.  Mi a különbség a bank- és a hitelkártya között?  Mindenki számára ismert a bankkártya megjelenése: az egy elektronikus fizetési eszköz, fizikailag […]


Elvesztettem a bankkártyát, kit terhel a felelősség?

Mindig gondosan őrizzük a bankkártyát és a PIN-kódot! A bankkártya használata kapcsán fontos, hogy a pénzügyi fogyasztókat szigorú kötelezettségek terhelik – ezt saját biztonságuk érdeke diktálja. Kötelesek ugyanis az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani annak érdekében, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt (a bankkártya ennek minősül) és annak használatához szükséges […]

elveszett_kartya

kartya-koltseg

A bankkártya-használat költségei

A körültekintő fogyasztói magatartás nem nélkülözhető a pénzforgalmi szolgáltatók megválasztásának esetében, ugyanis egy tudatos döntés havonta akár több ezer megspórolt forintot jelenthet az ügyfélnek. A bankkártyákhoz kapcsolódó kamatok, díjak, költségek szolgáltatónként változóak, így például díjat számolhatnak fel a bankkártya újragyártásáért, ha azt a fogyasztó elvesztette, pénzbe kerülhet az egyenleg lekérdezése, […]


Mit tehetek, ha emelik a bankkártya díját?

A szerződésmódosításának korlátai A pénzforgalmi szolgáltatók kapcsán nem árt tisztában lenni azzal, hogy azok jogosultak kezdeményezni a szerződés módosítását. Amennyiben ezt teszik, úgy erről legkésőbb a módosítás érvénybe lépését megelőzően két hónappal tájékoztatni kell a fogyasztót. Ekkor arról is köteles az ügyfelet tájékoztatni a szolgáltató, hogy a módosítást az ügyfél […]

kartyadij-emeles

A Pénzügyi Békéltető Testület szerepe, feladatai

A pénzügyi fogyasztó egyedi igényéről nem dönthet az MNB: ez a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület feladata. Lényegét tekintve ez egy olyan ingyenes vitarendezési fórum, amely eldönti a felek közötti pénzügyi fogyasztói jogvitát, ennek során elsősorban egyezséget kísérel meg létrehozni, de ennek hiányában is kialakíthatja álláspontját, hozhat […]


Hatékony, ingyenes, gyors eljárás

Megakadályozhatja a pénzügyi szolgáltató az eljárást?  Az eljárás megindulása nem azon múlik, hogy a pénzügyi fogyasztói jogvitával érintett szolgáltató ahhoz hozzájárul-e. Kijelenthető: az „ügy ura” a fogyasztó, akinek a kérelmére indul az eljárás és a törvény természetesen arra is lehetőséget biztosít számára, hogy beadványát visszavonja. Mennyit kell fizetni az eljárásért?  […]