Hónap szerinti archívum: március 2015


A körültekintő hitelfelvétel fontossága

Mint ahogy a boltokban is fizetni kell minden ott kapható árucikkért, ugyanúgy a hitel sincsen ingyen. Az is egy szolgáltatás, amelynek megvan a szerződés alapján a maga ellenértéke: ez pedig természetesen magasabb annál, mint amekkora összeget az ügyfél hitelként kap a hitelintézettől. Ez magából a tőketartozásból, annak visszafizetendő kamataiból és […]

korultekinto

thm

A Teljes Hiteldíjmutató – miben segít?

Gyakran előfordul, hogy a fogyasztók a pénzügyi termék megválasztásakor csak a gyors hitelbírálat ígéretét vagy a kamat mértékét veszik figyelembe és nem számolnak azzal, hogy a hitelszerződés kapcsán nem csak a kamatot kell megfizetni. Jó példa erre az úgynevezett 0 %-os kamatú hitelek esete. A hitelt felvevő ekkor ugyanis azt […]


A hitelfelvételt megelőző kötelező tájékoztatás

Nagyon fontos, hogy a pénzügyi szolgáltatóval szerződő ügyfélnek rengeteg olyan információ a rendelkezésére áll, amelyek révén megalapozott döntést tud hozni a pénzügyi termék kiválasztása során. Kötelező szóbeli tájékoztatás  Mielőtt bármilyen papírt aláírnánk, szóban is meg kell kapnunk a hitelezőtől (azaz a pénzügyi szolgáltatótól) a szükséges tájékoztatást és ennek alapján fel […]


Az adós minősítése

Érdemes azt is tudni, hogy nem kaphat bárki és bármekkora összegű hitelt, hanem a felelős hitelezési gyakorlat előmozdítása érdekében ennek kapcsán is szigorú szabályok érvényesülnek. Hitelképesség-hitelezhetőségi limit Ha ugyanis egy fogyasztó hitelt igényel, akkor a hitelnyújtó köteles megvizsgálni a hitelképességét. Az így elvégzett hitelbírálat után fog az kiderülni, hogy egyáltalán […]


A Diákhitel

Külön érdemes röviden szólni a diákhitelről, amelyet nem egy pénzügyi szolgáltató, hanem a Diákhitel Központ Zrt. nyújt. A diákhitelek felügyeleti kérdéseivel szervezetileg nem az MNB, hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkozik. A diákhitel az előzőekben említettek szemben különleges konstrukció, amelynek természetesen megvannak a maga előnyei és természetesen kockázatai is. A diákhitel […]


jog

Ha már felvettük a hitelt… a legfontosabb jogok

A pénzügyi fogyasztóknak több különleges joguk van a pénzügyi szolgáltatóval szemben, a vonatkozó pénzügyi fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően. Az indokolás nélküli elállási/felmondási jog Így például az előírások védelemben részesítik a fogyasztókat olyan hitelek esetén, amellyel kapcsolatban a fogyasztó hitelkamatot és egyéb ellenszolgáltatást köteles fizetni. Ekkor ugyanis az ügyfél a hitelszerződéstől a […]


Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége-korlátok

Amikor valaki egy bankkal hitelszerződést köt, általában nincsen azzal tisztában, hogy utóbbi később egyoldalúan módosíthatja annak feltételeit és lehet, hogy az eredeti törlesztő-részletnél többet kell majd fizetnie. Nem árt tudni azt, hogy a szerződés módosítására csak bizonyos esetekben van mód és akkor is csak szűk körben. E szerint kizárólag a […]


A kapcsolt hitelszerződések jellemzői

A kapcsolt hitelszerződés jelentése A hitelek kapcsán külön szólni kell az úgynevezett kapcsolt hitelszerződésekről. Mint a neve is mutatja, ez a hitel kifejezetten arra szolgál, hogy fedezze valamilyen termék vagy szolgáltatás ellenértékét. Azaz a kapcsolt hitelszerződés olyan hitelszerződés, amely meghatározott termék értékesítéséhez vagy – a hitelnyújtástól eltérő – szolgáltatás nyújtásához […]


A legalapvetőbb ismeretek

Napjainkban kiemelten fontos szerepet játszanak a pénzügyi fogyasztók életében a bankkártyák, azok használata szinte elkerülhetetlen mai világunkban. Ugyanakkor épp ennek folytán elengedhetetlen tisztában lenni több, a kártyákra vonatkozó tudnivalóval.  Mi a különbség a bank- és a hitelkártya között?  Mindenki számára ismert a bankkártya megjelenése: az egy elektronikus fizetési eszköz, fizikailag […]

bankkartya

elveszett_kartya

Elvesztettem a bankkártyát, kit terhel a felelősség?

Mindig gondosan őrizzük a bankkártyát és a PIN-kódot! A bankkártya használata kapcsán fontos, hogy a pénzügyi fogyasztókat szigorú kötelezettségek terhelik – ezt saját biztonságuk érdeke diktálja. Kötelesek ugyanis az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani annak érdekében, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt (a bankkártya ennek minősül) és annak használatához szükséges […]


A bankkártya-használat költségei

A körültekintő fogyasztói magatartás nem nélkülözhető a pénzforgalmi szolgáltatók megválasztásának esetében, ugyanis egy tudatos döntés havonta akár több ezer megspórolt forintot jelenthet az ügyfélnek. A bankkártyákhoz kapcsolódó kamatok, díjak, költségek szolgáltatónként változóak, így például díjat számolhatnak fel a bankkártya újragyártásáért, ha azt a fogyasztó elvesztette, pénzbe kerülhet az egyenleg lekérdezése, […]

kartya-koltseg

kartyadij-emeles

Mit tehetek, ha emelik a bankkártya díját?

A szerződésmódosításának korlátai A pénzforgalmi szolgáltatók kapcsán nem árt tisztában lenni azzal, hogy azok jogosultak kezdeményezni a szerződés módosítását. Amennyiben ezt teszik, úgy erről legkésőbb a módosítás érvénybe lépését megelőzően két hónappal tájékoztatni kell a fogyasztót. Ekkor arról is köteles az ügyfelet tájékoztatni a szolgáltató, hogy a módosítást az ügyfél […]